Seznam zpracovatelů osobních údajů

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Společnost Choco Loves Coffee s.r.o., IČ: 04291166, DIČ: CZ04291166, se sídlem: Jugoslávská 662/27, 120 00, Praha-Vinohrady zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 242765 si velmi váží Vaší důvěry.

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.
 
Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Aktuální seznam našich zpracovatelů:

  • Meta Platforms Ireland Inc.
  • Google Inc.
  • Seznam.cz, a.s.
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
  • RACEK KURÝR s.r.o.
  • ARBRA s.r.o.
  • Shopify Inc.
  • Stripe Inc.

Správce vašich osobních údajů

Obchodní firma: Choco Loves Coffee s.r.o.

IČ:  04291166

DIČ: CZ0429116

Sídlo: Jugoslávská 662/27, 120 00, Praha-Vinohrady

Zápis v OR: Městský soud v Praze pod spisovou značkou C 242765

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@chocolovescoffee.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Choco Loves Coffee s.r.o. nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Účinnost

Tento Seznam zpracovatelů osobních údajů je platný od 1. 1. 2023 a je k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tento seznam, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.